Noflag
UKflag
Fremdriftsanlegg med vribar propell
Heimdal Propulsion Norway AS begynte å produsere motorer og vribare propellanlegg
i 1916. I dag, nesten 100 år senere, er bedriften en etablert leverandør av gir og vribare propellanlegg for små og middels store fartøy med effekter opp til 3000 kW, og propell- diameter opp til 3,8 meter.

Vårt hovedfokus er å lage anlegg som holder over tid. Det betyr at vi har store marginer
i all dimensjonering. Du vil ikke finne “lav vekt” konstruksjoner i vårt sortiment, alle våre produkter karakteriseres av robust utførelse som resulterer i lite støy og vibrasjoner, lang levetid, og minst mulig vedlikeholdsbehov.

Heimdal arbeider i hovedsak med professionelle fartøy med behov for stor trekkraft, for eksempel fiskefartøy, bulkfartøy, tankfartøy, slepefartøy, arbeidsbåter, ferger samt mindre supplyfartøy.